kişi

is.
1. Cinscə qadının əksi. Arvad üzlü kişidən, kişi üzlü arvaddan əlhəzər. (Ata. sözü). <Rüstəm bəy:> Mən gözümün ağıqarası olan bir qızımı, bax bu kişiyə ərə verirəm. Ü. H.. Bu gün kişilərdən daha çox arvad var idi. T. Ş. S..
2. Ər. Onun kişisi çoxdan ölüb. – <Cahan:> Bəli, kişim dəllallıq edərdi. Ü. H.. . . Kişisi cavan yaşında öldüyündən Durnanın həyatı pozulmuşdu. Ə. S..
3. Adam, şəxs, kəs. Hər kişi öz işini bilsin. Hər kişi öz sözünü dedi. – Hər kişinin öz münasib tayı var; İşim nədir deyəm xandan, a mirzə. A. P.. Kişi dövlətinə pasiban gərək; İşarə anlayan, söz qanan gərək! Q. Z..
4. məc. Mərd, namuslu, sözündə sabit adam. Bu, kişiyə yaraşan hərəkət deyil. – Özün kişi deyən kimsə sədaqət sənətin işlər. M. P. V.. <Məşədi İbad> . . Mən deyirəm ki, axı Rüstəm bəy kişidir, belə iş eləməz. Ü. H.. Kişi kimi – mərdliklə, namusla, mərdcəsinə, möhkəm. Özünü kişi kimi aparmaq. Kişi kimi söz vermək.
5. Hörmət əlaməti olaraq yaşlı kişilərin adlarına əlavə olunur. Alı kişi neçə illər idi ki, Həsən xana ilxı otarırdı. «Koroğlu». Həsən kişi yeganə qızının haqqında dönə-dönə təriflər eşitmişdi. M. İ.. Xalıqverdi kişi qocalmışdı. Ə. Vəl.. Beş kişinin biri – hörmətli, nüfuzlu kişi haqqında.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • KISI — God´s singing kids bei den 36. Mühlviertler Kinderspielen in Perg KISI God s singing kids, auch KISI Kids genannt, ist eine internationale Gruppe von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die mit Liedern und Musicals ihren Glauben weitergeben.… …   Deutsch Wikipedia

  • Kisi — steht für: Kisi (Volk), ein Bantu Volk in Tansania Kisi (Sprache), eine Bantu Sprache in Tansania Kisi, eine Ethnie in Guinea, Sierra Leone und Liberia (Westafrika), siehe Kissi (Volk) Kisi, eine Atlantische Sprache in Guinea, Sierra Leone und… …   Deutsch Wikipedia

  • Kisi — may refer to:* The Kisi people of Tanzania in East Africa * The Kisi language of Tanzania * The Kissi language of Guinea, Sierra Leone, and Liberia in West Africass * Kisi, town in Nigeria …   Wikipedia

  • kişi — kisi, adam, insan, kimse; halk; karı, kadın I, 24, 44, 45, 46, 64, 74. 87. 91, 98,106, 109, 127, 129, 140, 142, 146, 147. 152, 154,155 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kişi — is. 1) İnsan, kimse, şahıs Dilenciler de sayıda olduğu hâlde, yirmi otuz kişi kadardık. M. Ş. Esendal 2) dbl. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs Ben (tekil kişi), sen (tekil kişi), o (tekil kişi); biz… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Kisi — Ki·si (kēʹsēʹ, shēʹ) See Jixi. * * * ▪ people also spelled  Kissi        group of some 120,000 people inhabiting a belt of hills covered by wooded savannas where Guinea, Sierra Leone, and Liberia meet; they speak a language of the Atlantic… …   Universalium

  • Kisi — Admin ASC 2 Code Orig. name Kisi Country and Admin Code LR.20.2275898 LR …   World countries Adminstrative division ASC I-II

  • Kisi — noun a) A city of China. b) An African language of the Bantu family spoken in Guinea, Liberia and Sierra Leone …   Wiktionary

  • Kisi — ISO 639 3 Code : kiz ISO 639 2/B Code : ISO 639 2/T Code : ISO 639 1 Code : Scope : Individual Language Type : Living …   Names of Languages ISO 639-3

  • kisi — ki·si …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.